Jakość w tłumaczeniach medycznych sprawą życia lub śmierci

Tłumaczenia medyczne są jednymi z najbardziej wymagających tłumaczeń ze względu nie tylko na żargon medyczny, ale też wagę takiego pisma. Zwykle potrzebne są wtedy, gdy pacjent zostaje przenoszony z jednego kraju do drugiego i lekarz musi poznać jego historię, aby wdrożyć mu dalsze leczenie. Wystarczy tylko jedno niedomówienie, aby zaszkodzić pacjentowi.

Błędy w tłumaczeniach medycznych

Tłumaczenia medyczne wielokrotnie mają wspólny mianownik w postaci nazw pochodzących z łaciny lub języka starogreckiego, co z jednej strony może ułatwić sprawę. Jednak są to tłumaczenia nacechowane znaczną ilością skrótów czy eponimów – słów utworzonych z nazw własnych, a nawet nazwisk– to już zdecydowanie ją utrudnia. Przykładem takiego eponimu jest choroba Leśniowskiego-Crohna – która taka nazwę nosi wyłącznie w Polsce. Dosłowny przekład mógłby spowodować złe odczytanie historii pacjenta oraz wprowadzenie nieodpowiedniego leczenia.

Pomimo tego, że stylistyka tłumaczeń medycznych jest bardzo jednolita, to jednak błędy się zdarzają i mogą mieć poważne konsekwencje jak w przypadku słynnego „intoxicado” z hiszpańskiego, które zostało przełożone jako „będący od wpływem alkoholu”, a powinno zostać przetłumaczone jako „mdłości w związku z zatruciem pokarmowym”. Ten ogromny błąd spowodował nie tylko błędy w leczeniu, ale również paraliż czterokończynowy.

Co tłumaczymy w medycynie?

Najczęściej tłumaczonymi tekstami w medycynie są dokumentacje medyczne pacjentów. Natomiast dla firm tłumaczymy materiały szkoleniowe, materiały informacyjne czy ulotki produktowe.

Nierzadko podejmujemy się przekładu instrukcji obsługi czy specyfikacji technicznych urządzeń medycznych. Tłumaczymy również materiały promocyjne, w tym publikacje prasowe czy internetowe oraz strony internetowe firm farmaceutycznych czy placówek prywatnych.

Jak wybrać tłumacza tekstów medycznych

Przekład medyczny zwłaszcza z zakresu farmacji jest regulowany przez Europejską Agencję Leków, tam należy szukać nazewnictwa, oczywiście lista jest stale aktualizowana. Produkty farmaceutyczne oraz lecznicze są regulowane też przez Farmakopea Polska oraz Farmakopea Europe. Natomiast tłumaczenia badań klinicznych przeprowadzonych w Unii Europejskiej, są regulowane dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą badań klinicznych. Przekład nazw chorób jest regulowany normami takimi jak ICD-10, Meddra, DSM-V.

Przy wyborze tłumacza najistotniejsze są jego referencje, lub teksty które już tłumaczył i na to należy zwrócić szczególną uwagę. Dodatkowo, niezbędnym pozostaje również sprawdzenie jego doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz informację czy tłumaczona treść będzie konsultowana z lekarzem, co często może okazać się bardzo pomocne.

Kluczowe jednak dla tłumacza i biura tłumaczeń będzie otrzymanie materiałów pomocniczych lub ewentualnych glosariuszy jeśli firma posiada (zwłaszcza przy tłumaczeniu ulotek, które miały swoje poprzednie wersje bądź materiałów promocyjnych). Przekład oparty na słownictwie już stosowanym w danej firmie zyskuje na jakości i jest spójny z terminologią wcześniej wdrożoną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *