Korekta tłumaczenia – co to i kto się tym zajmuje?

Czym jest korekta tłumaczenia?

Korekta tłumaczeń pisemnych jest jedną z bazowych usług, które oferuje niemalże każde biuro tłumaczeń. Najczęściej ma charakter finalnego etapu pracy nad przekładem lecz nie zawsze!
Korekty uprzednio przetłumaczonych tekstów polegają na weryfikacji lub redakcji treści po to, by wychwycić ewentualne drobne błędy językowe, ortograficzne lub interpunkcyjne, literówki, lub by dopasować język docelowy do kultury danego kraju. Zwłaszcza, gdy tłumaczenie ma trafić do szerszego grona odbiorców.

W dobie obecnych czasów, kiedy wszystkie usługi są w zasięgu ręki – zastosowanie korekt tłumaczeń lub tzw. proofreading’ów ma działanie wielowymiarowe, bowiem, poza podstawowymi korektami opisanymi wyżej, dot. m. in. drobnych błędów interpunkcyjnych lub literówek – możemy spotkać się również z korektami albo raczej redakcją tekstu pod daną grupę użytkowników, np. zastosowanie slangu lub specyficznej terminologii na ulotkach i treściach reklamowych, by jak najbliżej dotrzeć językowo do grona odbiorców lub np. podczas zmiany trybu tłumaczenia ze zwykłego na przysięgły – wtedy wówczas tłumacz przysięgły raz jeszcze musi zweryfikować (i ewentualnie skorygować wątpliwe fragmenty) przetłumaczoną treść pod kątem poprawności, aby finalnie uwierzytelnić tłumaczenie.

Kto wykonuje korekty tłumaczeń?

Warto zachęcać klientów już podczas pierwszego kontaktu z tłumaczeniem, aby taką usługę zawsze zlecał biurowi tłumaczeń. Biuro Tłumaczeń „Grzesiak & Zemsta Tłumaczenia” kompleksowo zajmuje się każdym etapem tłumaczenia rzetelnie, dokładnie i szybko! Zespół doświadczonych i wykwalifikowanych tłumaczy sprawia, że klient docelowo otrzyma spójne, poprawne gramatycznie i językowo tłumaczenie o najwyższej jakości.
Co do zasady, realizacją korekt językowych, tzw. proofreadingów zajmują się native speakerzy – czyli specjaliści w swojej dziedzinie, dla których język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym. Stąd też tylko native speakerzy są w stanie wyłapać nawet najdrobniejsze błędy lub co więcej – dostosować formę, szyk zdania i słownictwo w tłumaczeniach do kultury danego kraju, aby odbiorcy czytając tekst – byli przekonani, że został on sporządzony oryginalnie w ich języku ojczystym, aniżeli miałoby to być tłumaczenie. Takie rozwiązanie najlepiej sprawdza się w przypadku tłumaczeń stron internetowych, sloganów, ulotek reklamowych, treści do aplikacji lub gier komputerowych.
Korekta tłumaczenia

Kiedy konieczna jest korekta?

Niestety w dobie ogromnej konkurencji w środowisku biur i agencji tłumaczeniowych – klienci często decydują się na zamówienie usługi tłumaczenia tam, gdzie jest najtaniej! Niestety w przypadku usług tłumaczeniowych – niska cena nie zawsze idzie w parze z zachowaniem wysokiej jakości przekładu. Do biura tłumaczeń „Grzesiak & Zemsta Tłumaczenia” coraz częściej zgłaszają się klienci z tzw. „zepsutym tłumaczeniem” do natychmiastowej poprawki. Klienci zlecili dane tłumaczenie u kogoś za bardzo niską cenę, nie będąc jednocześnie świadomym faktu, iż może ta niska cena za tłumaczenie była spowodowana niewystarczającym doświadczeniem lub wiedzą ze strony osoby wykonującej tłumaczenie. Oczywiście nawet w takich sytuacjach, na ratunek przychodzi biuro tłumaczeń „Grzesiak & Zemsta Tłumaczenia”, które po otrzymaniu od klienta wersji źródłowej i tekstu wynikowego – zajmie się wadliwym tłumaczeniem i sporządzi go w sposób dokładny i profesjonalny.
Konkretyzując, korekty tłumaczeń wykonywane przez native speakerów są zatem potrzebne najczęściej w dwóch sytuacjach:
  1. Poprawy wadliwego lub słabego jakościowo tłumaczenia;
  2. Dostosowania języka w tłumaczeniu, które zostało poprawnie sporządzone do kultury danego kraju – w przypadkach udostępnienia tłumaczenia szerokiemu gronowi odbiorców.
Zatem nie w każdym tłumaczeniu korekty native speakerów są potrzebne, a w niektórych zleceniach nawet niezalecane, bowiem tłumacze współpracujący z biurami tłumaczeń to co do zasady wykwalifikowani na wielu polach, profesjonalni i doświadczeni tłumacze, którzy jakość stawiają zawsze na najwyższym poziomie i niejednokrotnie posiadają bogatszą wiedzę z zakresu węższej dziedziny nauki (np. w tłumaczeniu dokumentów budowlanych, DTR lub instrukcji obsługi) niż obcokrajowcy cechujący się przede wszystkim obyciem językowym, a nie wiedzą z zakresu medycyny, budownictwa, IT czy techniki.
Potrzebujesz szybkiej wyceny?

Skorzystaj z usług tłumaczenia angielskiego w biurze tłumaczeń w Chorzowie (Śląsk) Grzesiak & Zemsta Tłumaczenia!