Nasza oferta

Zazwyczaj tłumaczenia pisemne, opracowywane w dowolnej formie pisemnej, są wysyłane drogą mailową. Najczęściej wykorzystywane są w branżach technicznej, informatycznej, marketingowej oraz ekonomicznej, ponieważ nie mają one charakteru prawnego i nie są przeznaczone do użytku instytucjonalnego. Aby cały tekst przekładu był spójnym odzwierciedleniem oryginału, tłumacz powinien mieć dostęp do całości tekstu.
W naszym biurze tłumaczeń stosujemy rozliczenie na podstawie strony obliczeniowej, która zawiera 1800 zzs (znaków ze spacjami).
W trybie normalnym nasi tłumacze wykonują 6/8 stron tłumaczenia dziennie. Tłumaczenia nieprzysięgłe realizowane w trybie przyspieszonym i ekspresowym są wyceniane indywidualnie, ale jesteśmy w stanie przetłumaczyć nawet 25 stron obliczeniowych na dzień.
Tłumaczenia przysięgłe to specyficzna forma tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy znajdujących się na państwowej liście tłumaczy przysięgłych, sporządzonej przez ministra sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe zawierają podpis, okrągłą pieczęć oraz oświadczenie tłumacza o zgodności tłumaczenia z oryginalnym dokumentem przedstawionym mu do przekładu. Taka forma tłumaczenia jest przeznaczona głównie do użytku urzędowego, czyli dla wszelkich instytucji państwowych. Dokumenty osobiste, dokumenty samochodowe, pisma procesowe i urzędowe, a także w niektórych przypadkach dokumenty medyczne, muszą być przetłumaczone przysięgle. Zgodność tłumaczeń lub odpisów uwierzytelnionych jest regulowana ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, który pełni rolę urzędnika państwowego i jest w pełni odpowiedzialny za sporządzony dokument. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i firm oraz organów państwowych, takich jak urzędy, sądy czy policja.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości 1 strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 zzs (znaków obliczeniowych ze spacjami).

Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk

Korekty językowe

Korekta językowa jest procesem sprawdzania tłumaczonego tekstu przez native speakera, czyli osobę, dla której język docelowy zastosowany w tłumaczeniu jest językiem ojczystym. Celem korekty jest poprawienie przetłumaczonego tekstu tak, aby brzmiał on naturalnie i swobodnie. W procesie korekty uwzględnia się przede wszystkim odpowiednie dopasowanie słownictwa do grupy docelowej tłumaczenia, a także sprawdzenie tekstu pod kątem błędów gramatycznych i składniowych.
Tłumczenia ustne to przekład, który wymaga obecności tłumacza (osobiście lub zdalnie) w celu przetłumaczenia wypowiedzi mówcy. Wyróżnia się wśród nich tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, szeptane oraz Liaison. Coraz częściej tego typu tłumaczenia są przeprowadzane online za pomocą platform takich jak Skype, Zoom, Webex i inne, które umożliwiają tłumaczenie dla wielu osób na wiele języków jednocześnie.
Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk
Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk
Tłumaczenia symultaniczne to rodzaj ustnych tłumaczeń konferencyjnych, polegających na równoczesnym tłumaczeniu wypowiedzi prelegenta lub innej osoby mówiącej. Tłumacz nie ma bezpośredniego kontaktu z mówcą, zazwyczaj siedzi w dźwiękoszczelnej kabinie wyposażonej w słuchawki, słucha wypowiedzi mówcy i równocześnie tłumaczy ją na język docelowy dla uczestników, którzy korzystają z odbiorników ze słuchawkami. Aby zapewnić wysoką jakość tłumaczenia „na żywo”, tłumacze pracują w parach lub grupach, ponieważ jednostajne tłumaczenie przez dłuższy czas jest bardzo wyczerpujące dla tłumacza.
Jedną z największych zalet tłumaczeń symultanicznych jest możliwość przekładu wypowiedzi na wiele języków jednocześnie.
Najczęściej tłumaczenia symultaniczne są stosowane w trakcie konferencji międzynarodowych, posiedzeń, szkoleń, kongresów, a także w trakcie ważnych transmisji telewizyjnych.
Tłumaczenia szeptane to rodzaj tłumaczeń ustnych, podczas których tłumacz równocześnie z mówcą tłumaczy jego wypowiedzi na język docelowy, ale nie wymaga to zastosowania sprzętu używanego do tłumaczeń symultanicznych, takiego jak kabiny, odbiorniki, słuchawki itp. Zamiast kabiny, tłumacze ustni są w pobliżu niewielkiej grupy słuchaczy (do około 3-4 osób), aby móc danej grupie na bieżąco, ściszonym głosem tłumaczyć wypowiedzi mówcy na język docelowy. Ten rodzaj tłumaczenia często stosowany jest podczas spotkań biznesowych, negocjacji czy szkoleń, gdzie grupa uczestników jest mniejsza niż w przypadku konferencji.
Proces tłumaczenia szeptanego, zwany również „szeptanką”, polega na równoczesnym tłumaczeniu wypowiedzi mówcy na język docelowy z opóźnieniem maksymalnie 2-3 sekund, bez możliwości robienia notatek jak w przypadku tłumaczeń konsekutywnych oraz bez korzystania z technicznego sprzętu, takiego jak słuchawki czy dźwiękoszczelne kabiny oraz bez drugiego tłumacza. Tłumaczenie szeptane wymaga specjalnych umiejętności i doświadczenia tłumaczeniowego. Aby uniknąć przeszkadzania innym słuchaczom oraz zapewnić skuteczne tłumaczenie, ważne jest, aby tłumacz był odizolowany od reszty uczestników spotkania lub konferencji i mógł tłumaczyć w cichym głosie dla małej grupy słuchaczy, którzy nie znają języka mówcy.
Tłumaczenie stron internetowych
Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk

Tłumaczenia online

Tłumaczenia online ostatnio stały się popularnym rozwiązaniem dla wielu międzynarodowych firm i korporacji. W związku z tym oferujemy realizację tych tłumaczeń w formie wideokonferencji, na platformach takich jak Zoom, Skype czy Webex. To proste i wygodne rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują tłumaczenia na odległość.
Tłumaczenia konsekutywne to rodzaj tłumaczeń ustnych, podczas których tłumacz ma bezpośredni kontakt z mówcą lub mówcami. W trakcie wypowiedzi mówca robi przerwy, w czasie których tłumacz tłumaczy treść przedstawioną przez mówcę. Jeśli jest to możliwe, tłumacz może robić notatki podczas tłumaczenia, dzięki czemu mówcy mogą mówić dłuższe fragmenty. Ogromną zaletą tłumaczeń konsekutywnych jest możliwość zadawania pytań i wyjaśniania szczegółów podczas rozmowy między dwoma lub więcej osobami.
Tłumaczenia konsekutywne są powszechnie wykorzystywane podczas spotkań biznesowych, negocjacji handlowych na arenie międzynarodowej, szkoleń oraz rozmów telefonicznych.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE UWIERZYTELNIONE

Tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione to tłumaczenia konsekutywne wykonane przez tłumaczy przysięgłych, którzy zostali zaprzysiężeni przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w celu poświadczenia zgodności treści dokumentu oryginalnego z tłumaczeniem. Tego rodzaju tłumaczenia wykonywane są np. u notariusza. Ponadto, tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione są również wykorzystywane podczas oświadczeń ustnych składanych przed sądem, urzędami lub innymi instytucjami wymagającymi poświadczenia zgodności treści wypowiadanej.

TŁUMACZENIA
LIAISON

LIAISON to tłumaczenia konsekutywne wykonywane bez notatek, które polegają na tłumaczeniu krótszych fragmentów niż w przypadku standardowych tłumaczeń konsekutywnych. Podobnie jak podczas tłumaczeń konsekutywnych, mówca przerywa swoją wypowiedź, aby pozwolić tłumaczowi na przetłumaczenie fragmentu. Tego rodzaju tłumaczenia mogą być również wykonywane w formie szeptanej, gdy tylko niektórzy uczestnicy nie znają języka, w którym prowadzona jest rozmowa.

USŁUGI
GRAFICZNE DTP

Są to wszelkie procesy graficzne tekstów, w celu przygotowania ich do druku bądź publikacji, jest to odwzorowanie układu graficznego pliku źródłowego. Do najczęstszych form obróbki graficznej wykonywanej przez wyspecjalizowanego grafika należy skład tekstu w InDesign, Photoshop, czy standardowa konwersja pliku poprzez utworzenie OCR. Obróbce graficznej najczęściej podlegają pliki zamknięte nieedytowalne, zawierające nieedytowalne schematy, rysunki techniczne bądź zdjęcia, takie jak: ulotki, foldery, instrukcje obsługi czy katalogi.