Nasza oferta

Zazwyczaj drogą mailową opracowanych w dowolnej formie pisemnej. Tłumaczenia pisemne najczęściej mają zastosowanie branży technicznej, informatycznej, marketingowej oraz ekonomicznej, gdyż nie mają charakteru prawnego, dlatego też nie są zostać przeznaczone do użytku instytucjonalnego. Aby całość przekładu była spójnym odzwierciedleniem tekstu oryginalnego, tłumacz powinien dysponować całością tekstu.
W naszym biurze tłumaczeń rozliczamy się na podstawie strony obliczeniowej, która zawiera 1800 zzs (znaków ze spacjami).
W trybie zwykłym, nasi tłumacze wykonują 6/8 stron tłumaczenia dziennie. Tłumaczenia nieprzysięgłe wykonywane w trybie przyspieszonym oraz ekspresowym są wyceniane indywidualnie, natomiast jesteśmy w stanie przetłumaczyć nawet 25 stron obl./dobę.
Są specyficzną formą tłumaczeń wykonanych przez uprawnionych tłumaczy przysięgłych widniejących na państwowej liście tłumaczy przysięgłych sporządzonej przez ministra sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe zawierają podpis, okrągłą pieczęć oraz oświadczenie tłumacza o zgodności tłumaczenia z okazanym mu dokumentem oryginalnym. Taka forma tłumaczeń jest przeznaczona głównie dla użytku urzędowego, tzn. dla wszelkich instytucji państwowych. Różnego rodzaju dokumenty osobiste, dokumenty samochodowe, pisma procesowe i urzędowe oraz w niektórych przypadkach – dokumenty medyczne, muszą być przetłumaczone w formie tłumaczeń uwierzytelnionych. Zgodność tłumaczeń lub odpisów uwierzytelnionych reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, który pełni rolę urzędnika państwowego i jest w pełni odpowiedzialny za sporządzony dokument. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia zarówno na rzecz osób prywatnych, firm jak również i organów państwowych (urzędy, sądy, policja itp.).
Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości 1 strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego zawiera 1125 zzs (znaków obliczeniowych ze spacjami).
Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk

Korekty językowe

Są formą sprawdzenia przetłumaczonego tekstu przez native speaker ‘a, czyli przez osobę, dla której język docelowy zastosowany w tłumaczeniu jest językiem ojczystym. Celem korekty językowej jest redakcja przetłumaczonego tekstu, aby brzmiał on całkowicie naturalnie i swobodnie. Korekta uwzględnia przede wszystkim dopasowanie odpowiedniego słownictwa do grupy docelowej tłumaczenia, jak i również sprawdzenie tekstu pod kątem gramatyki i składni.

Tłumaczenie ustne to wszelkiego rodzaju tłumaczenia, gdzie wymagana jest osoba tłumacza (fizycznie lub zdanie) w celu ustnego przełożenia treści wypowiadanej przez mówcę.
Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk
Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk
Tłumaczenia symultaniczne są typem tłumaczeń ustnych konferencyjnych, które skupiają się na niemal równoczesnym przekładzie treści wypowiadanej przez prelegenta bądź inną osobę mówiącą. Tłumacz nie ma bezpośredniego kontaktu z mówcą, gdyż najczęściej zasiada w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie przystosowanej do tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) i w słuchawkach odsłuchuje wypowiedź mówcy, aby móc równocześnie z nim tłumaczyć wypowiadaną treść na język docelowy uczestnikom, którzy z kolei są wyposażeni w odbiorniki ze słuchawkami. Aby jakość tłumaczenia „na żywo” była na jak najwyższym poziomie, tłumacze dokonują tego typu tłumaczenia w parach bądź w grupach, gdyż ten rodzaj przekładu już po 30 minutach jednostajnego tłumaczenia jest bardzo wyczerpujący psychicznie dla tłumacza.
Ogromną zaletą tłumaczeń symultanicznych jest możliwość tłumaczenia na wiele języków jednocześnie.
Tłumaczenia symultaniczne najczęściej wykonywane są podczas różnego rodzaju konferencji międzynarodowych, obrad, szkoleń, kongresów oraz często również podczas ważnych transmisji telewizyjnych.

To rodzaj tłumaczeń symultanicznych, podczas których tłumacz również równocześnie z mówcą tłumaczy jego wypowiedzi na język docelowy, jednakże tłumaczenie to nie wymaga zastosowania sprzętu potrzebnego do tłumaczeń symultanicznych (takich jak: kabiny, odbiorniki, słuchawki etc.). Zamiast kabiny, tłumacze ustni znajdują się w pobliżu niewielkiej grupy słuchaczy (do około 3-4 osób), aby móc danej grupie na bieżąco, ściszonym głosem tłumaczyć wypowiedzi mówcy na język docelowy.

Tłumaczeń szeptanych dokonuje się zazwyczaj w sytuacjach, gdy jedynie kilka osób z grupy słuchaczy nie zna języka prelegenta podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń czy obrad.
Tłumaczenia szeptane są także nazywane „szeptankami” i wymagają specjalnych umiejętności oraz doświadczenia tłumaczeniowego, gdyż tłumacz, tłumacząc na bieżąco daną wypowiedź z maksymalnie 2-3 sekundowym opóźnieniem nie ma czasu na sporządzanie notatek (jak w przypadku tłumaczeń konsekutywnych) oraz nie ma też pomocy ze strony technicznej (czyli słuchawek, dźwiękoszczelnych kabin i drugiego tłumacza). Dlatego też, aby tłumacz szeptaniem nie przeszkadzał innym słuchaczom, a inni uczestnicy spotkania czy konferencji nie przeszkadzali tłumaczowi podczas przekładu, bardzo ważne jest, aby tę małą grupę nie znającą języka mówcy nieco odizolować od pozostałych uczestników. Takie rozwiązanie pozwoli na płynny i bardzo efektywny przekład.
Tłumaczenie stron internetowych
Biuro tłumaczeń Chorzów, Śląsk

Tłumaczenia online

Stały się ostatnio bardzo popularnym, wygodnym i prostym rozwiązaniem, które afirmuje wiele międzynarodowych firm oraz korporacji, dlatego też oferujemy realizację tłumaczeń symultanicznych jak również tłumaczeń konsekutywnych w formie zdalnej (wideokonferencji), na dowolnej platformie Zoom, Skype czy Webex.

Są rodzajem tłumaczeń ustnych podczas których tłumacz ma bezpośredni kontakt z mówcą lub mówcami. W trakcie wypowiedzi mówca robi pauzy, wtedy tłumacz tłumaczy treść przedstawioną przez mówcę. Jeżeli jest możliwość tłumacz może wykonywać notatki w trakcie tłumaczenia, wówczas mówcy mają możliwość mówić dłuższe fragmenty. Ogromną zaletą tłumaczeń konsekutywnych jest możliwość dopytania o szczegóły i zadawania pytań podczas rozmowy dwóch lub więcej osób.

Najczęściej tłumaczenia konsekutywne są wykonywane podczas spotkań biznesowych, międzynarodowych negocjacji handlowych, szkoleń czy nawet rozmów telefonicznych.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE UWIERZYTELNIONE

Są to tłumaczenia konsekutywne wykonywane przez tłumaczy przysięgłych zaprzysiężonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu poświadczenia zgodności treści dokumentu oryginalnego z tłumaczeniem np. u notariusza. Tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione wykonywane są również podczas oświadczeń ustnych składanych przed sądem, urzędami lub innymi instytucjami wymagającymi poświadczenia zgodności treści wypowiadanej.

TŁUMACZENIA LIAISON

Są to tłumaczenia konsekutywne wykonywane bez sporządzania notatek, charakteryzują się tłumaczeniem mniejszych fragmentów niż w przypadku tłumaczeń konsekutywnych. Natomiast, tak samo jak podczas tłumaczeń konsekutywnych, mówca przerywa swoją wypowiedź po fragmencie, aby pozwolić tłumaczowi ją przetłumaczyć. Te tłumaczenia mogą być wykonywane również w formie szeptanej, gdy tylko część osób nie zna języka w którym mówcy się komunikują.

USŁUGI GRAFICZNE DTP

Są to wszelkie procesy graficzne tekstów, w celu przygotowania ich do druku bądź publikacji, jest to odwzorowanie układu graficznego pliku źródłowego. Do najczęstszych form obróbki graficznej wykonywanej przez wyspecjalizowanego grafika należy skład tekstu w InDesign, Photoshop, czy standardowa konwersja pliku poprzez utworzenie OCR. Obróbce graficznej najczęściej podlegają pliki zamknięte nieedytowalne, zawierające nieedytowalne schematy, rysunki techniczne bądź zdjęcia, takie jak: ulotki, foldery, instrukcje obsługi czy katalogi.