Polityka prywatności

opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz cookies.

PLIKI COOKIES

są to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Cookies nie są szkodliwe dla naszych urządzeń, działają w celu personalizowania stron internetowych i dopasowywania ich do naszych potrzeb na podstawie wcześniej odwiedzanych przez nas stron. W celu poprawnego działania witryny, GRZESIAK & ZEMSTA Tłumaczenia wykorzystuje pliki cookies.

RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy co następuje:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Karolina Grzesiak Katarzyna Zemsta Tłumaczenia z siedzibą w Wilczy 41-189 ul. Karola Miarki 12E, NIP: 6423228015. Dane kontaktowe do administratora danych osobowych w Karolina Grzesiak Katarzyna Zemsta Tłumaczenia adres e-mail:  info@gztlumaczenia.pl, adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych Karolina Grzesiak Katarzyna Zemsta tłumaczenia ul. Karola Miarki 12E, 41-189 Wilcza.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconych usług tłumaczeniowych a także w celu zawarcia przyszłych umów. Powyższe działania obejmują m.in kontakt handlowy, przygotowanie oferty, itd.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • podwykonawcy wykonujący tłumaczenia dla Karolina Grzesiak Katarzyna Zemsta Tłumaczenia.
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT
 • wspólnicy Karolina Grzesiak Katarzyna Zemsta Tłumaczenia
 • biuro rachunkowe
 • kancelarie prawne
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
Prawa przysługujące właścicielowi danych osobowych:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być:

 • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342)