Tłumaczenie pisemne
Potrzebujesz szybkiej wyceny?

Skontaktuj się z nami!

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE UWIERZYTELNIONE

W dobie wszechobecnej migracji ludności na całym świecie tłumaczenia przysięgłe pisemne i ustne stały się bardzo popularną formą załatwienia jakichkolwiek spraw w instytucjach państwowych, które nierzadko wymagają obecności właśnie tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione to rodzaj tłumaczeń ustnych, który polega na tłumaczeniu naprzemiennym każdego wypowiedzianego dłuższego, bądź krótszego fragmentu wypowiedzi. W trakcie wypowiedzi mówca robi pauzy, aby tłumacz mógł przetłumaczyć wypowiedziany fragment. Tłumacz przysięgły jako urzędnik państwowy zaprzysiężony przez Ministra Sprawiedliwości poświadcza zgodność z oryginałem wypowiadanej treści np. podczas tłumaczenia ustnego u notariusza, który odczytuje treść aktu notarialnego.

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, podczas których konieczność obecności tłumacza przysięgłego w różnego rodzaju instytucjach państwowych jest obowiązkowa.

Najczęściej tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia ustne konsekutywne podczas:

  • Ceremonii zaślub;
  • Przesłuchania podejrzanego lub świadków na policji;
  • Spotkań u notariusza (odczytanie testamentu lub innych dokumentów urzędowych, poświadczenie zgodności wypowiedzianej treści z oryginałem itd.);
  • Oświadczeń ustnych składanych przed Sądem i wiele innych.

Jak widać, tłumacz przysięgły potrzebny jest wszędzie tam, gdzie sytuacje mają charakter oficjalny, urzędowy i często, gdzie sprawy nie cierpią zwłoki. Jak wspomniano wyżej, tłumacz przysięgły pełni funkcję urzędnika państwowego, jego dane osobowe są jawne i tylko taka uprawniona osoba może poświadczać zgodność wypowiadanej treści na język docelowy. Natomiast niesie to za sobą również i konsekwencje, bowiem w razie jakichkolwiek nieprawidłowości – może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Tłumaczenia konsekutywne przysięgłe – języki