Tłumaczenie pisemne

Potrzebujesz szybkiej wyceny tłumaczenia symultanicznego?

Skontaktuj się z nami!

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE

Tłumaczenia symultaniczne zwanymi inaczej kabinowymi to tłumaczenia, które polegają się na niemalże jednoczesnym przekładzie ustnym wypowiedzi prelegenta. Tłumacz symultaniczny zasiadając w kabinie do tłumaczeń symultanicznych nie ma bezpośredniego kontaktu z mówcą, gdyż treści wypowiedzi prelegenta odsłuchiwane są przez tłumacza za pomocą słuchawek, które pozwalają na niemal równoczesne tłumaczenie usłyszanego fragmentu z maksymalnie 2 sekundowym opóźnieniem.

Jest to ogromny komfort dla słuchaczy gdyż np. widząc prezentację wiedzą co na niej się znajduje w danej chwili, ponieważ otrzymują tłumaczenie na żywo.

Tłumacz symultaniczny – jakie ma zadanie?

Zachowanie jakości podczas tłumaczenia jest niebywale istotne, dlatego tłumacz symultaniczny dokonuje takich tłumaczeń w parze z innym tłumaczem, zmieniając się co kilka lub kilkanaście minut. Jest to konieczne ponieważ stres związany z tłumaczeniem na żywo porównuje się do stresu dyspozytora lotów, a jak powszechnie wiadomo, taki dyspozytor ma maksymalnie 6-cio godzinny dzień pracy, właśnie ze względu na odpowiedzialność, wysoki poziom stresu i konieczność zachowania świeżego umysłu. Podobnie w przypadku tłumacza symultanicznego, istotna jest świeżość umysłu, stąd wielogodzinne tłumaczenie należy podzielić pomiędzy dwie osoby. Wyjątkiem są krótkie tłumaczenia do 30 min., jednak tak krótkie tłumaczenia symultaniczne są rzadkością ze względu na wysokie koszty wynajęcia sprzętu do tłumaczeń kabinowych.

Największą zaletą tłumaczeń kabinowych jest możliwość otrzymywania jednoczesnego przekładu na wiele języków. Wystarczy wtedy kilka kabin na każdą parę językową oddzielnie i przypięcie słuchaczy do odpowiedniego tłumacza. W taki właśnie sposób organizowane są wielojęzykowe konferencje międzynarodowych firm i korporacji.

Tłumaczenie konferencyjne

Często można napotkać termin tłumaczenia konferencyjne – jest to nic innego jak tłumaczenie ustne podczas konferencji. Jako, że konferencje mają zazwyczaj charakter obszernego eventu z ogromną ilością słuchaczy, to tam właśnie wykorzystuje się tłumaczenia symultaniczne. Termin tłumaczenia konferencyjne czy tłumaczenia konferencji jest o tyle precyzyjny i przydatny, że biuro tłumaczeń czy tłumacz od razu wie z jakim eventem będzie miał do czynienia. Gdy zleceniodawca przygotowuje konferencję zazwyczaj wybiera tłumaczenie symultaniczne, gdyż zachowuje wysoki poziom konferencji, ponieważ widząc prelegenta słuchacz na żywo otrzymuje tłumaczenie, a nierzadko na konferencjach jednocześnie jest pokazywana prezentacja która, jest powiązana z wątkiem poruszanym w danym momencie. Tłumaczenie symultaniczne sztucznie nie wydłuża konferencji. 

Zdarza się jednak, że tylko mała liczba słuchaczy jest zza granicy, jest to wyjątek dla którego stosuje się tłumaczenia szeptane, czyli symultaniczne tłumaczenie dla wąskiej grupy słuchaczy bez użycia kabin, warunkiem jednak jest to, aby to byli wyłącznie słuchacze.

Trudno byłoby przeprowadzić konsekutywne tłumaczenie konferencji, gdyż automatycznie konferencja przedłużyłaby się dwukrotnie, gdyby prelegent musiał robić pauzy po każdym fragmencie wypowiedzi, a dodatkowo mogłoby to wprowadzić chaos i zniecierpliwienie gości.

W dobie XXI wieku tłumaczenia symultaniczne zostały częściowo zastąpione przez tłumaczenia online, które możemy organizować dzięki wysoko rozwiniętym platformom, które umożliwiają podłączenie nawet kilku tysięcy użytkowników na całym świecie jednocześnie.

Tłumaczenia symultaniczne są narzędziem wykorzystywanym głownie podczas konferencji międzynarodowych, obrad, szkoleń, kongresów jak również podczas ważnych transmisji telewizyjnych.

Tłumacze symultaniczni

Symultaniczne czyli odbywające się jednocześnie. Jest to rodzaj tłumaczenia ustnego, przy pomocy sprzętu symultanicznego czyli kabiny tłumaczeniowej, mikrofonów oraz słuchawek dla słuchaczy.

Gdy prelegent przemawia, niemal w tym samym czasie tłumacz będący w kabinie w słuchawkach, słyszy jego wypowiedź i jednocześnie przekłada wypowiadane zdania na inny język, a słuchacze niemal od razu słyszą przekład w swoich słuchawkach.

Ogromną zaletą tłumaczeń symultanicznych jest fakt, iż można podłączyć kilka kabin z tłumaczami różnych języków, więc jednocześnie przekład odbywać się może na więcej niż jeden język. Wystarczy tylko, że technik obsługujący sprzęt tłumaczeniowy będzie wiedział ilu będzie odbiorców np. na język włoski, hiszpański i francuski, wtedy odpowiednio podpina kabiny i dopasowuje słuchawki dla słuchaczy.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne – języki