Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie ustne

Są to wszelkiego rodzaju tłumaczenia, gdzie wymagana jest osoba tłumacza (fizycznie lub zdalnie) w celu ustnego przełożenia treści wypowiadanej przez mówcę. Dzielimy je na symultaniczne, konsekutywne, szeptane, liaison. Coraz częściej powyższe tłumaczenia nie wymagają osobistego zjawienia się tłumacza, a są prowadzone online przez Skype, Zoom, Webex i inne platformy, które są przystosowane do tłumaczenia dla ogromnej ilości osób na wiele języków jednocześnie.

Tłumaczenia ustne symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne są typem tłumaczeń ustnych, które skupiają się na niemal równoczesnym przekładzie treści wypowiadanej przez prelegenta bądź inną osobę mówiącą. Tłumacz nie ma bezpośredniego kontaktu z mówcą, gdyż najczęściej zasiada w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie przystosowanej do tłumaczeń symultanicznych (inaczej nazywanych tłumaczenia kabinowe) i w słuchawkach odsłuchuje wypowiedź mówcy, aby móc równocześnie z nim tłumaczyć wypowiadaną treść na język docelowy uczestnikom, którzy z kolei są wyposażeni w odbiorniki ze słuchawkami. Aby jakość tłumaczenia „na żywo” była na jak najwyższym poziomie, tłumacze dokonują tego typu tłumaczenia w parach bądź w grupach, gdyż ten rodzaj przekładu już po 30 minutach jednostajnego tłumaczenia jest bardzo wyczerpujący psychicznie.

Ogromną zaletą tłumaczeń symultanicznych jest możliwość tłumaczenia na wiele języków jednocześnie.
Tłumaczenia symultaniczne najczęściej wykonywane są podczas różnego rodzaju konferencji międzynarodowych, obrad, szkoleń, kongresów oraz często również podczas ważnych transmisji telewizyjnych..
Tłumaczenie ustne
Tłumaczenie ustne

Tłumaczenia ustne szeptane

Tłumaczenia szeptane to rodzaj tłumaczenia ustnego, podczas których tłumacz również równocześnie z mówcą tłumaczy jego wypowiedzi na język docelowy, jednakże tłumaczenie to nie wymaga zastosowania sprzętu potrzebnego do tłumaczeń np. symultanicznych (takich jak: kabiny, odbiorniki, słuchawki etc.). Zamiast kabiny, tłumacze ustni znajdują się w pobliżu niewielkiej grupy słuchaczy (do około 3-4 osób), aby móc danej grupie na bieżąco, ściszonym głosem tłumaczyć wypowiedzi mówcy na język docelowy.
Tłumaczeń szeptanych dokonuje się zazwyczaj w sytuacjach, gdy jedynie kilka osób z grupy słuchaczy nie zna języka prelegenta podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń czy obrad.
Tłumaczenia szeptane są także nazywane „szeptankami” i wymagają specjalnych umiejętności oraz doświadczenia tłumaczeniowego, gdyż tłumacz, tłumacząc na bieżąco daną wypowiedź z maksymalnie 2-3 sekundowym opóźnieniem nie ma czasu na sporządzanie notatek (jak w przypadku tłumaczeń konsekutywnych) oraz nie ma też pomocy ze strony technicznej (czyli słuchawek, dźwiękoszczelnych kabin i drugiego tłumacza). Dlatego też, aby tłumacz szeptaniem nie przeszkadzał innym słuchaczom, a inni uczestnicy spotkania czy konferencji nie przeszkadzali tłumaczowi podczas przekładu, bardzo ważne jest, aby tę małą grupę nie znającą języka mówcy nieco odizolować od pozostałych uczestników. Takie rozwiązanie pozwoli na płynny i bardzo efektywny przekład.
Tłumaczenie ustne

Tłumaczenia ustne online

Stały się ostatnio bardzo popularnym, wygodnym i prostym rozwiązaniem, które afirmuje wiele międzynarodowych firm oraz korporacji, dlatego też oferujemy realizację tłumaczeń symultanicznych jak również konsekutywnych w formie zdalnej (wideokonferencji), na dowolnej platformie Zoom, Skype czy Webex.

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne są rodzajem tłumaczeń ustnych, podczas których tłumacz ma bezpośredni kontakt z mówcą lub mówcami. W trakcie wypowiedzi mówca robi pauzy, wtedy tłumacz tłumaczy treść przedstawioną przez mówcę. Jeżeli jest możliwość tłumacz może wykonywać notatki w trakcie tłumaczenia, wówczas mówcy mają możliwość przekazywać sobie dłuższe fragmenty wypowiedzi. Ogromną zaletą tłumaczeń konsekutywnych jest możliwość dopytania o szczegóły i zadawania pytań podczas rozmowy dwóch lub więcej osób.
Najczęściej tłumaczenia konsekutywne są wykonywane podczas spotkań biznesowych, międzynarodowych negocjacji handlowych, szkoleń czy nawet rozmów telefonicznych.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

Tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione to tłumaczenia konsekutywne wykonywane przez tłumaczy przysięgłych zaprzysiężonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu poświadczenia zgodności treści dokumentu oryginalnego z tłumaczeniem np. u notariusza. Tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione wykonywane są również podczas oświadczeń ustnych składanych przed sądem, urzędami lub innymi instytucjami wymagającymi poświadczenia zgodności treści wypowiadanej.

TŁUMACZENIA LIAISON

Są to tłumaczenia konsekutywne wykonywane bez sporządzania notatek, charakteryzują się tłumaczeniem mniejszych fragmentów niż w przypadku tłumaczeń konsekutywnych. Natomiast, tak samo jak podczas tłumaczeń konsekutywnych, mówca przerywa swoją wypowiedź po fragmencie, aby pozwolić tłumaczowi ją przetłumaczyć. Te tłumaczenia mogą być wykonywane również w formie szeptanej, gdy tylko część osób nie zna języka w którym mówcy się komunikują.

Nasze biuro znajduje się 6 km od Katowic (10 min autem) w mieście Chorzów! Zapytaj o wycenę tłumaczenia ustnego!

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenia ustne – języki