Tłumaczenie pisemne

Potrzebujesz szybkiej wyceny tłumaczenia przysięgłego?

Skontaktuj się z nami!

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

W przeciwieństwie do tłumaczeń nieprzysięgłych – tłumaczenia przysięgłe, inaczej zwane uwierzytelnione mają charakter tłumaczeń formalnych i wymagane są zazwyczaj przez wszystkie instytucje państwowe. Dzięki swej specyficznej formie, mogą zostać sporządzane jedynie przez tłumaczy przysięgłych, którzy zdali egzamin na tłumacza przysięgłego, otrzymali tytuł nadany przez Ministra Sprawiedliwości, a ich nazwisko widnieje na państwowej liście tłumaczy przysięgłych.
Tłumaczenia uwierzytelnione, na tle tłumaczeń zwykłych wyróżnia przede wszystkim moc prawna, którą uzyskują, zazwyczaj na państwowy użytek, ścisłą i określoną formę oraz powagę tłumaczonego dokumentu.

Tłumacz przysięgły

Każde tłumaczenie uwierzytelnione powinno zawierać okrągłą pieczęć tłumacza przysięgłego, jego podpis oraz oświadczenie o zgodności tłumaczenia z przedstawionym oryginałem dokumentu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 1 strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego = 1125 znaków obliczeniowych ze spacjami. Na tej podstawie tłumacze przysięgli rozliczają się z klientami, czy to osobami prywatnymi czy też firmami lub instytucjami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Tłumaczeń (Śląsk, Chorzów) Grzesiak & Zemsta Tłumaczenia, w którym każdy z grona naszych tłumaczy przysięgłych sprosta Państwa oczekiwaniom. Odpowiemy Państwu nawet na najbardziej nurtujące i zawiłe pytania i przygotujemy tłumaczenie sprawnie, rzetelnie i o najwyższej jakości.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe muszą zawsze zawierać podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego, stąd też, z reguły uznawane są za oficjalne. Dlatego też, ten charakterystyczny typ tłumaczeń jest wymogiem niemalże wszystkich instytucji państwowych, takich jak: starostw powiatowych, urzędów miasta, urzędów skarbowych, policji, sądów, banków czy kancelarii notarialnych.

Do dokumentów, które należy przetłumaczyć w trybie przysięgłym z pewnością należą:

 • Dokumenty samochodowe;
 • Dokumenty osobiste (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa itp.);
 • Akty notarialne;
 • Wyciągi bankowe;
 • Wyroki (i inne dokumenty procesowe);
 • Świadectwa i certyfikaty;
 • Dokumenty ubezpieczeniowe;
 • Wnioski i zaświadczenia;
 • Umowy prawnie wiążące;
 • KRS oraz wiele innych zależnie od wymogów
Tłumaczenie stron internetowych

Tłumaczenia przysięgłe
w życiu codziennym

W dobie wszechobecnej międzynarodowej migracji, tłumaczenia uwierzytelnione stają się coraz to popularniejszą formą załatwienia jakichkolwiek spraw w urzędzie, sądzie i innych jednostkach o charakterze państwowym. Jeśli potrzebujemy odpis z aktu urodzenia czy małżeństwa, bądź też wniosek o zasiłek rodzinny, pozwolenie na pobyt stały, czy też ulgę podatkową w zagranicznych urzędach – zawsze będą one wymagały tłumaczenia poświadczonego przez licencjonowanego tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe, na tle tłumaczeń zwykłych wyróżnia przede wszystkim moc prawna, którą uzyskują, określona forma oraz powaga tłumaczonego dokumentu. Jest to bowiem odrębna, nierzadko trudna gałąź tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby tłumacz, który zajmuje się przekładem tekstów w trybie zwykłym, mógł stać się tłumaczem przysięgłym musi spełnić pewne wymogi ustalone przez Ministra Sprawiedliwości.

Poza ukończeniem studiów wyższych filologicznych i posiadaniem tytułu magistra, tłumacz powinien również:

 • Posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA;
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Posiadać status o niekaralności;
 • Posiadać biegłą znajomość języka polskiego;
 • Uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczeniowe, który jest jednoznaczny z uzyskaniem tytułu tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe – języki