usługa
dtp

Są to wszelkie procesy graficzne tekstów, w celu przygotowania ich do druku bądź publikacji. Jest to odwzorowanie układu graficznego pliku źródłowego. Do najczęstszych form obróbki graficznej wykonywanej przez wyspecjalizowanego grafika należy skład tekstu w InDesign, Photoshop, czy standardowa konwersja pliku poprzez utworzenie OCR. Obróbce graficznej najczęściej podlegają pliki zamknięte, nieedytowalne, zawierające nieedytowalne schematy, rysunki techniczne bądź zdjęcia, takie jak: ulotki, foldery, instrukcje obsługi czy katalogi.