W jakim celu tłumaczymy przysięgle?

Pewnie większość z Was w swoim życiu czy to prywatnym, czy też zawodowym spotkała się z pojęciem tłumaczeń przysięgłych, inaczej zwanych uwierzytelnionymi bądź poświadczonymi. Jest to bowiem na tyle specyficzny i niecodzienny typ tłumaczeń, wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych w sytuacji, gdy jakaś instytucja wymaga poświadczenia tłumaczenia danego dokumentu. Chociażby rejestrując samochód, który został sprowadzony z innego kraju, będziemy mieli do czynienia właśnie z tłumaczeniem przysięgłym.

Tłumaczenie przysięgłe – zawsze z zachowaniem ściśle określonych procedur i formy

Z definicji, tłumaczenia uwierzytelnione to tłumaczenia dokumentów, które posiadają moc prawną i wykonywane są przez tłumacza będącego jednocześnie urzędnikiem państwowym, piastującego miano tłumacza przysięgłego i tylko ta uprawniona osoba może poświadczyć autentyczność tłumaczonego dokumentu. Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest okrągłą pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Aby tłumaczenie uwierzytelnione zostało uznane za ważne, tłumacz przysięgły musi zostać wpisany na państwową listę tłumaczy przysięgłych sporządzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia uwierzytelnione wymagają zatem zachowania urzędowej powagi – forma przekładu i staranność oraz rzetelność jego wykonania odgrywają niesamowicie istotną rolę. Natomiast, ze względu na fakt, iż dane osobowe tłumacza przysięgłego są jawne, w razie jakichkolwiek niezgodności lub nieprawidłowości w przetłumaczonym dokumencie – może on zostać pociągnięty do poniesienia odpowiedzialności karnej.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia poświadczone muszą zawsze zawierać podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego, stąd też, z reguły uznawane są za oficjalne. Dlatego też, ten charakterystyczny typ tłumaczeń jest wymogiem niemalże wszystkich instytucji państwowych, takich jak: starostw powiatowych, urzędów miasta, urzędów skarbowych, policji, sądów, banków czy kancelarii notarialnych.

Do dokumentów, które należy przetłumaczyć w trybie przysięgłym z pewnością należą:

 • Dokumenty samochodowe;
 • Dokumenty osobiste (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa itp.);
 • Akty notarialne;
 • Wyciągi bankowe;
 • Wyroki (i inne dokumenty procesowe);
 • Świadectwa i certyfikaty;
 • Dokumenty ubezpieczeniowe;
 • Wnioski i zaświadczenia;
 • Umowy prawnie wiążące;
 • KRS oraz wiele innych zależnie od wymogów

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby tłumacz, który zajmuje się przekładem tekstów w trybie zwykłym, mógł stać się tłumaczem przysięgłym musi spełnić pewne wymogi ustalone przez Ministra Sprawiedliwości.

Poza ukończeniem studiów wyższych filologicznych i posiadaniem tytułu magistra, tłumacz powinien również:

 • Posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA;
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Posiadać status o niekaralności;
 • Posiadać biegłą znajomość języka polskiego;
 • Uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczeniowe, który jest jednoznaczny z uzyskaniem tytułu tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe istotnym elementem w życiu codziennym każdego obywatela

W dobie wszechobecnej międzynarodowej migracji, tłumaczenia uwierzytelnione stają się coraz to popularniejszą formą załatwienia jakichkolwiek spraw w urzędzie, sądzie i innych jednostkach o charakterze państwowym. Jeśli potrzebujemy odpis z aktu urodzenia czy małżeństwa, bądź też wniosek o zasiłek rodzinny, pozwolenie na pobyt stały, czy też ulgę podatkową w zagranicznych urzędach – zawsze będą one wymagały tłumaczenia poświadczonego przez licencjonowanego tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia uwierzytelnione, na tle tłumaczeń zwykłych wyróżnia przede wszystkim moc prawna, którą uzyskują, określona forma oraz powaga tłumaczonego dokumentu. Jest to bowiem odrębna, nierzadko trudna gałąź tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *