Tłumaczenie pisemne

Potrzebujesz szybkiej wyceny tłumaczenia konsekutywnego?

Skontaktuj się z nami!

Tłumaczenia konsekutywne

W dobie komunikacji międzynarodowej na wielu obszarach biznesu, przedsiębiorcy coraz to częściej korzystają z pomocy tłumaczy ustnych, którzy wykwalifikowani są w swoim zawodzie, i co najważniejsze – dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy – można im w pełni zaufać.

Tłumacz konsekutywny

Najczęściej spotykanym typem tłumaczeń ustnych stało się tłumaczenie konsekutywne, które daje wiele możliwości nie tylko mówcy czy prelegentowi, lecz także tłumaczowi. Tłumaczenie konsekutywne to typ tłumaczenia naprzemiennego lub następczego, gdzie tłumacz konsekutywny rozpoczyna tłumaczenie dopiero po usłyszeniu danego fragmentu wypowiedzi mówcy. Najczęściej prelegent przez kilka minut wygłasza swoją wypowiedź, po czym robi pauzę, by tłumacz mógł przetłumaczyć to co przed chwilą zostało wypowiedziane. Ten typ tłumaczenia charakteryzuje się również tym, że tłumacz ma bezpośredni kontakt z prelegentem, zazwyczaj stoi/siedzi tuż obok niego, słucha jego wypowiedzi, a kiedy to konieczne sporządza notatki po to, by w swoim tłumaczeniu na język docelowy nie pominąć żadnej istotnej kwestii, np. miejsca, nazwy własnej, daty, adresu itp.

Równie ważnym aspektem tego typu tłumaczeń jest fakt, że przekład nie jest dosłowny, a nawet nie mógłby być, gdyż wtedy całość wypowiedzi byłaby bardzo niespójna. Jest to bowiem oddanie kontekstu i przekazu grupie docelowej, aby Ci z kolei mogli w pełni zrozumieć co mówca ma na myśli i jaki komunikat ma do przekazania.

Tłumaczenia konsekutywne najczęściej mają miejsce podczas spotkań biznesowych, obrad czy negocjacji handlowych, gdzie zasiada mniejsze grono uczestników. Nierzadko również tłumaczenia konsekutywne wykorzystywane są na szkoleniach, konferencjach prasowych, jak również podczas wywiadów.

Tłumaczenia konsekutywne w dobie pandemii są również narzędziem w komunikacji online, a dzięki nowym technologiom i platformom umożliwiającym tłumaczenia zdalne jest to możliwe.

Tłumaczenia konsekutywne – języki