Zachowanie urzędowej powagi, czyli krótko o tłumaczeniu poświadczonym

Pewnie większość z Was w swoim życiu czy to prywatnym, czy też zawodowym spotkała się z pojęciem tłumaczeń przysięgłych, inaczej zwanych uwierzytelnionymi bądź poświadczonymi. Jest to bowiem na tyle specyficzny i niecodzienny typ tłumaczeń, wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych w sytuacji, gdy jakaś instytucja wymaga poświadczenia tłumaczenia dokumentu. Chociażby rejestrując samochód, który został sprowadzony z innego kraju, będziemy mieli do czynienia właśnie z tłumaczeniem przysięgłym.

Zachowanie ściśle określonych procedur i formy

Z definicji, tłumaczenia uwierzytelnione to tłumaczenia dokumentów, które posiadają moc prawną i wykonywane są przez tłumacza będącego jednocześnie urzędnikiem państwowym, piastującego miano tłumacza przysięgłego i tylko ta uprawniona osoba może poświadczyć autentyczność tłumaczonego dokumentu. Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest okrągłą pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Aby tłumaczenie uwierzytelnione zostało uznane za ważne, tłumacz przysięgły musi zostać wpisany na państwową listę tłumaczy przysięgłych sporządzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia wymagają zatem zachowania urzędowej powagi – forma przekładu i staranność oraz rzetelność jego wykonania odgrywają niesamowicie istotną rolę. Natomiast, ze względu na fakt, iż dane osobowe tłumacza są jawne, w razie jakichkolwiek niezgodności lub nieprawidłowości w przetłumaczonym dokumencie – może on zostać pociągnięty do poniesienia odpowiedzialności karnej.
Potrzebujesz szybkiej wyceny?

Skontaktuj się z nami!